Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Stum generation blir hörd

Den är lätt att tolka digitaliseringen av kulturuttryck och utvecklingen av Internet som revolutionerande. För många i väst har det senaste årtiondet också inneburit att vårt förhållande till kultur förändrats från grunden.  Idag är Internet så centralt i våra liv att det är lätt att glömma att snabba och billiga bredbandsuppkopplingar ännu inte är verklighet på många håll i världen. På platser och i länder där utvecklingen verkligen har potential att bidra till en radikal förändring av uttrycksmöjligheter.

Senaste numret av brittiska The Economists kvartalsmagasin Intelligent Life ägnar ett stort reportage åt utbyggandet av Internet och mobilt bredband i Afrika och det faktum att en hel kontinent, där många fattiga länder bokstavligen befunnit sig offline, har börjat koppla upp sig mot nätet i ett rasande tempo.

Det som gjort det möjligt är de bredbandsnätverk som så sent som i juli 2009 kopplade ihop Sydafrika och delar av Östafrika med resten av världen och minskande kostnaderna rejält. Innan dess gick all Internettrafik från södra Afrika via långsamma och dyra sattelituppkopplingar. Sedan dess har ytterligare 18 östafrikanska länder kopplat ihop sig med övriga världens nätverk. För första gången börjar det bli möjligt för Afrikas underutvecklade länder att kommunicera med omvärlden och varandra via nätet till ett överkomligt pris. Även om priset fortfarande är högre än i Europa har de nya fiberoptikkablarna gjort att en youtubevideo som tidigare tog timmar att ladda ner numera kan ses efter några minuter.

Den Internetrevolutionen vi i väst upplevde framför våra persondatorer sker just nu i miljontals Afrikanska mobiltelefoner. Datorer är dyra och kräver framförallt regelbunden strömtillförsel, vilket fortfarande är en bristvara på många håll på kontinenten. En mobil är både strömsnål och förhållandevis billig. Extra billig för dem som använder den eller sin smartphone för att kommunicera via Facebook.

Genom ett samarbete med mobiloperatörer och mobiltillverkare är Facebook näst intill gratis att använda i många afrikanska länder. Det har lett till en explosionsartad ökning av antalet användare. I början av 2011 fanns det 17 miljoner afrikanska Facebookkonton. I slutet av året beräknas det finnas 28 miljoner.

Det mest intressanta med hela utvecklingen är att den skapar förutsättningar för kulturkonsumenter och producenter från fattiga och underutvecklade länder att konkurrera på mer jämlika villkor.

I väst har digitaliseringen och utbyggandet av Internet bidragit till att det blivit lättare att skapa kultur och kommunicera. För unga i Afrikas fattigare länder innebär utvecklingen möjlighet att skapa saker som de tidigare saknat förutsättningar för, en möjlighet att göra sin röst hörd.

Publicerad i Sydsvenskan 2011-04-11

 30/4 2011, 9:57 – Jonas | Arkiv,Krönikor
 Etiketter: , , , ,

Du kan lämna feedback eller pinga.

Lämna feedback

Lämna feedback i rutan nedan: