Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Vissna liljor från ett blomstrande hiphopår

Linda Pira, Stor & Salazar Brothers, Babel, 131122

Labyrint, Moriskan, 131116

Labyrint