Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Linda Pira, Stor & Salazar Brothers, Babel, 131122

Utanför beatboxen

Mohammed Ali – Processen (mixtape) LLLLL

The Latin Kings Portafolio – den sanna berättelsen om Chepe, Dogge och Salla