Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Diverse artister – The Sound of Philadelphia

Diverse Artister – The Blank Generation (LLLL)

Rostfri kärlek

Billy Paul