Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Vissna liljor från ett blomstrande hiphopår

Linda Pira, Stor & Salazar Brothers, Babel, 131122

Diverse Artister – Evolution (LLL)

Utanför beatboxen

Mohammed Ali – Processen (mixtape) LLLLL

Ison & Fille – Stolthet (LLLL)