Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Rusko – Songs (LLL)

M.I.A. – Maya (LLLL)

Rusko – O.M.G.! (LLLL)

M.I.A. läxar upp New York Times

Joy Orbison -Brkln Clln (LLLL)