Losing my taste for the nightlife
Jonas Grönlund – Om musik och kultur

Legenden bättre än sanningen

The Weeknd – Thursday (LLLL)

Laidback Luke, Slagthuset, Malmö 2011-03-12

Allt bättre längre bort